Editorial Board for Journal of Shanghai Ocean University

Editor-in-Chief:

CHENG Yudong (China)

 

Associate Editors-in-Chief:

HUANG Shuolin;

JIANG Min

 

 

 

 

Members of the Editorial Board:

ADELINO Canario

CHEN Chang-sheng

CHEN Liangbiao

CHEN Ming

CHEN Xinjun

CHEN Yong

CHENG Yongxu

CHENG Yudong

GAO Guoping

GAO Jian

HE Peimin

HE Shijun

HU Fuxiang

HUANG Shuolin

JIANG Min

LI Bailin

LI Jiale

LI Weiming

LI Xiaofeng

LIU Zhanjiang

LIANG Yongcheng

LU Yi

Lü Liqun

PING Ying

QIU Gaofeng

SONG Jiakun

SONG Liming

TANG Juming

WANG Xichang

WANG Yongding

WU Qihua

XIE Jing

XU Liuxiong

YAN Xinghong

YANG Zhengyong

ZHANG Jiping

ZHANG Xiaoli

ZHANG Shouyu

ZHONG Junsheng

 

Editorial Staff: QI Yali; ZHANG Haining; GUO Fenghong; YE Hongyu