Contact us

Thank you for visiting JSOU – the Journal of Shanghai Ocean University

 

JSOU Editorial Office

999 Huchenghuan Road, Pudong New District, Shanghai, 201306, P. R. China

Tel (Fax):+86-21-61900229

E-mail: xuebao@shou.edu.cn

QQ: 1351669176

 

Editorial Director

QI  Ya-li

ylqi@shou.edu.cn

+86-21-61900232

Executive Editor in Chief

ZHANG Hai-ning

hnzhang@shou.edu.cn

+86-21-61900229

Editors

GUO Feng-hong

fhguo@shou.edu.cn

+86-21-61900229